Aujeszky gE

 

Aujeszky gE

ELISA - IDEXX de competició per a la determinació d'anticossos front la glicoproteïna E.

El resultat s'expresa en POSITIU - NEGATIU

Campus d'excel·lència internacional U A B