Estudis CMI (concetració mínima inhibitòria)

 

Estudis de CMIs

Càlcul de les concentracions mínimes inhibitòries (CMI) d'antimicrobians mitjançant el mètode de microdilució en placa, seguint els estàndards marcats per la NCCLS.

Campus d'excel·lència internacional U A B