Estudis d'antibiosensibilitat

 

Estudis d'antibiosensibilitat

Estudis de sensibilitat a diferents antimicrobians utilitzant el mètode de Kirby-Bauer de difusió en disc.

Campus d'excel·lència internacional U A B