Influença

 

Influença

ELISA - HIPRA indirecte per a la determinació d'anticossos front el virus de la influença porcina.

El resultat s'expresa en POSITIU - NEGATIU

Campus d'excel·lència internacional U A B