Mal Roig

 

Mal Roig (Erysipelothrix rhusiopathiae)

ELISA - INGENASA indirecte per a la determinació d'anticossos front l'

El resultat s'expresa en POSITIU - NEGATIU

Campus d'excel·lència internacional U A B