Mycoplama hyopneumoniae

 

Mycoplasma hyopneumoniae

ELISA - HIPRA indirecte per a la determinació d'anticossos front el M. hyopneumoniae.

El resultat s'expresa en POSITIU - NEGATIU

Campus d'excel·lència internacional U A B