Parvovirus porcí (PPV)

 

PPV

ELISA - INGENASA indirecte per a la determinació d'anticossos front el virus de la parvovirosi porcina.

El resultat s'expresa en titulacions quan el sèrum es positiu.

Campus d'excel·lència internacional U A B