PCR-EAV

 

PCR-EAV (Arteritis viral equina)

Transcripció inversa de RNA a cDNA i posterior amplificació per a la determinació del virus causant de l'arteritis equina. L'anàlisis es pot fer a partir de mostres de sèrum o semen (per a detectar portadors).

Campus d'excel·lència internacional U A B