PCR-Influenza

 

PCR-Influenza porcina

Transcripció reversa de RNA a cDNA i posterior amplificació per a detectar soques H1N1, H3N2 o H1N2 del virus de la influença. S'utilitzen mostres de pulmó o hisops nasals d'animals en fase aguda de la malaltia.

Campus d'excel·lència internacional U A B