PCR-P. multocida toxigènica

 

PCR-Pasteurella multocida toxigènica

Amplificació del DNA de P. multocida per a la detecció del gen productor de la dermonecrotoxina. L'anàlisis es pot fer a partir d'hisops nasals.

Campus d'excel·lència internacional U A B