PRRS

 

PRRS

ELISA - IDEXX indirecte per a la determinació d'anticossos front el virus del PRRS (síndrome respiratòria i reproductiva porcina).

El resultat s'expresa en forma de "ratio" (sèrum/control positiu). El sèrum es positiu a PRRS si la "ratio" és major de 0,40.

Campus d'excel·lència internacional U A B