Quantificació d' immunoglobulines en sèrum de diferents espècies

 

Quantificació d'immunoglobulines

Quantificació de IgG, IgA o IgM en mostres de sèrum de diferents espècies animals.

El resultat s'expresa en mg/ml.

Campus d'excel·lència internacional U A B