Salmonella

 

Salmonella

ELISA - SVANOVA indirecte per a la determinació d'anticossos front a Salmonella spp.

El resultat s'expresa en POSITIU - NEGATIU

Campus d'excel·lència internacional U A B