Seroneutralitzacions

 

Seroneutralització

Determinació del títol d'anticossos neutralitzants en cultius cel·lulars (pel virus de la malaltia d'Aujeszky, entre d'altres).

Campus d'excel·lència internacional U A B