Titulació de vacunes

 

Titulació de vacunes

Determinació del títol víric d'una vacuna valorant l'efecte citopàtic en línies cel·lulars (PK15, RK13, MARC145).

Campus d'excel·lència internacional U A B