Baix voltatge

Observació de mostres que per les seves característiques no puguin ser recobertes. 

Observació de mostres no conductores.

Observació molt superficial de tot tipus de mostres.

Imatge de sediments marins.

Microscopi utilitzat: ZEISS MERLIN

 

Imatge del procés d'apoptosi en cèlula T24 tractada amb camptotecina (Esther Julián, Alejandro Sánchez-Chardi)

Microscopi utilitzat: ZEISS MERLIN

 

Campus d'excel·lència internacional U A B