Difracció

Estudis de difracció d'electrons.

Esquerra: Difracció corresponent a una mostra policristal·lina de nanopartícules d'oxid de cobalt. Autor: Eva Pellicer. Dreta: difracció corresponent a l'eix de zona [100], d'una làmina de LSMO/STO. Autor: Felip Sandiumenge.

Microscopi utilitzat: JEOL 2011

Campus d'excel·lència internacional U A B