EBSD

Análisis de EBSD

Anàlisi cristal·logràfica mitjançant difracció d'electrons retrodispersats.

D’esquerra a dreta, imatge de SEM en la que s’ha escollit un punt i s’ha obtingut el EBSP corresponent, que dona información sobre l’estructura cristal•lina de la mostra i la seva orientació respecte la superficie analitzada.

Microscopi utilitzat: ZEISS MERLIN

 

Mapa d’orientacions cristal•lines d’una zona de la superficie de la mostra, amb una escala de colors en funció de la orientació cristal•lina respecte la superficie de la mostra (anomenada escala de colors d’Euler). S’observa com el material està format per grans, cadascun d’ells amb una orientació cristal•lina determinada. En quatre d’aquests grans, s’ha marcat un píxel (en verd) al que correspon un WBSP que resol l’estructura cristal•lina i la seva orientació respecte a la superficie de la mostra tal i com es representa.

Microscopi utilitzat: ZEISS MERLIN

Mapa de la mostra de ferro format pels components “Inverse Pole Figure Component” i “Grain Boundaries”. En el inset es mostra la llegenda corresponent al “Inverse Pole Figure”.

Microscopi utilitzat:  ZEISS MERLIN

 

Campus d'excel·lència internacional U A B