Hitachi H-7000

Hitachi H-7000

Microscopi de maneig molt fàcil i intuitiu per l'observació de mostres convencionals. Amb una resolució mitja.

Molt adeqüat per la realització de pràctiques en graus i postgraus i formació bàsica de l'equip per a nous usauris.

 

 Resolució: 0.4nm a 125 kV

 Voltatge d'aceleració: 25 - 125 kV 

 Càmera: CCD GATAN ES500W Erlangshen

Campus d'excel·lència internacional U A B