HRTEM

Imatges d'alta resolució de mostres cristal·lines.

Secció transversal d'una làmina de LSMO en la que s'ha introduit una inestabilitat morfològica que genera forats nanometrics ordenats a la superfície. La base del forat es plana paral.lela a (001). Autor: Felip Sandiumenge, ICMAB.

Microscopi utilitzat: JEOL 2011.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B