Imatge

Estudis morfològics de cèl•lules i teixits

Anàlisi morfològica de superfícies cel•lulars de cultius cel•lulars i teixits. Les mostres es preparen mitjançant mètodes químics (fixació, postixació, deshidratació i assecat per punt crític amb CO2), es munten en suports i es metal•litzen per a la seva observació en SEM. En cas de mostres amb exterior dur i/o baix contingut d'aigua, aquestes poden metal•litzar-se directament per a la observación al SEM.    

 Marina Luquin, Dpt. De Genètica i Microbiologia, UAB i Alejandro Sánchez-Chardi, Servei de Microscopia, UAB. María Vicario, Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referències:

Imatge mycobacterium:

Julián et al. 2010. J. Bacteriol. 192(7) 1751-1560.
Sánchez-Chardi et al. 2011. J. Clin. Microbiol. 49 (6) 2293-2295.
Brambilla et al. 2012. Microbiol-SGM 158, 1615-1621.

Imatge intestí:

Vicario et al. 2010. Brain Behav. Immun. 24, 1167-1175.

Microscopi utilitzat: Hitachi S-570

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B