Imatge

Exemples de mostres biològiques i de ciència de materials.

Imatges ciència de materials

Vista en planta (al llarg de [001]) d'una làmina epitaxial de La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO) sobre SrTiO3. El LSMO es ferroelastic i en làmines epitaxials presenta les famílies de macles (100) i (010) perpendiculars al substrat. A la imatge es veuen aquests dominis de macla precisament. Autor: Felip Sandiumenge, ICMAB.

Microscopi utilitzat: JEOL 2011.

Imatges d'ultraestructura en mostres biològiques

Anàlisi morfològica de pellets cel·lulars i teixits. Les mostres es preparen mitjançant mètodes químics (fixació, postixació, deshidratación, inclusió en resina Epoxy (Epon, Spurr) i polimerització de resina amb calor) i es tallen ultrafins per a la seva observació en TEM. 

Epiteli i làmina pròpia de vellositats de jejú humà mostrant els differents tipus cel·lulars (A) i detall de les microvellositats dels enteròcits (B). Autor: María Vicario. Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Martínez et al. 2013. Gut. In press.

Microscopi utilitzat: JEOL JEM-1400

 

Cultiu de cèl·lules dendrítiques. Autor: Carolina Rodríguez-Cariño, CReSA, UAB-IRTA.

Microscopi utilitzat: JEOL JEM-1400

 

Campus d'excel·lència internacional U A B