Leica SP5

Leica SP5

El microscopi confocal Leica TCS SP5 està equipat amb vuit línies d’excitació, sis canals de detecció simultanis (cinc detectors per reflexió i/o fluorescència i un altre per llum transmesa) i un sistema AOBS (Acousto-Optical Beam Splitter). El Leica TCS SP5 té un làser polsant infraroig que permet treballar en mode multifotó, tècnica molt útil per l’estudi de mostres gruixudes. La tècnica del multifotó combinada amb el mòdul d’escaneig ràpid (resonant scanner), especialment dissenyada per captació in vivo i estudis de dinàmica a elevada velocitat, redueixen la fototoxicitat i el fotoblanqueig de les mostres.

Resolució: 200 nm

Làsers:

Diode UV 405 nm
Argó multilinial 458, 476, 488, 496 and 514 nm
DPSS 561 nm
Heli-Neó 594 nm
Heli-Neó 633 nm
Titani-Safir-IR MaiTai broadband (710-990 nm)

 

Objectius:

PL APO 10x/0.40 CS
PL APO 20x/0.70 CS
PL APO 40x/1.25-0.75 immersión en aceite CS
PL APO 63x/1.4-0.6 immersión en aceite CS
PL APO 63x/1.3 immersión en glicerol Corr CS
HC PL Fluorar 50x/0.80 seco

 

Campus d'excel·lència internacional U A B