Mostres no conductores

Estudi i caracterització de mostres no conductores.

Campus d'excel·lència internacional U A B