Nous marcatges de cèl·lula viva: CellLight Reagents, BacMam 2.0

Dimecres, 10 juliol 2019 (Tot el dia)
Recerca

Cell Light Early Endosomes RFP, BacMam 2.0

Ara el servei disposa de nous marcatges "directes" per cèl·lula viva. Els CellLight Reagents (Life technologies) són reactius basats en fusions entre pèptids senyal i proteïnes fluorescents. Utilitzen la tecnologia BacMam, que consisteix en l'ús de baculovirus acoblats a promotors de mamífer de manera que els transgens sota l'expressió del promotor s'expressen però no ho fan els gens baculovirals ni els seus promotors.

Poseu-vos en contacte amb l'Àrea de Microscòpia Òptica Avançada (sm.om@uab.cat, 935813594) si voleu més informació.

Campus d'excel·lència internacional U A B