Olympus Fluoview 1000

Olympus Fluoview 1000

Permet l’adquisició d’imatges en 4 canals de forma simultània, utilitzant un sistema de detecció espectral. El senyal pot ser captada mitjançant tres fotomultiplicadors (PMT) per fluorescència i/o reflexió, més un detector extern per llum transmesa. Les captacions es poden realitzar en 5 dimensions (xyzt?).  També incorpora un mòdul TIRF que  aprofita l’ona evanescent per il·luminar zones en contacte amb el cobreobjectes, obtenint una resolució axial de 100 nm.  El control de CO2 i temperatura permet dur a terme experiments in vivo al llarg del temps.

Resolució: 200 nm, 100 nm (TIRF)

Làsers:

Diode 405, 559, 635 nm
Argó multi-lineal 458, 488, 515 nm

 

 

 

 

 

Objectius:

UPlansApo 10x
LuPlansApo 20x Ph
UPlansApo 20x
UPlansApo 40x
UPlansApo 60x
PlanApo 60x TIRF

Campus d'excel·lència internacional U A B