Personal

Preparació de mostres per Microscòpia Electrònica:

Consultes Generals - sm.sp@uab.cat

Telf. +34 935 811 516

Francisca Cardoso Altamirano 

Meritxell Vendrell Flotats 

 

Microscòpia Electrònica aplicada a Biociències:

Consultes Generals - sm.em@uab.cat

Telf. +34 935 811 516

Martí De Cabo Jaume 

Meritxell Vendrell Flotats 

 

Microscòpia Electrònica aplicada a Materials:

Consultes Generals - sm.em@uab.cat

Telf. +34 935 811 516

Cristina Navarro Senent

 

Microscòpia Òptica Avançada:

Consultes Generals - sm.om@uab.cat

Telf. +34 935 813 594

Helena Montón Domingo 

Meritxell Vendrell Flotats

Núria Barba Bosch

 

Direcció:

Consultes Generals - s.microscopia@uab.cat

Telf. +34 935 812 090

Núria Barba Bosch

 

Administració:

Consultes Generals -  administracio.sct@uab.cat

Telf. +34 935 818 994

 

Campus d'excel·lència internacional U A B