Presentació

El Servei de Microscòpia és un Servei de suport a la recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, que disposa de la infraestructura en utillatge i tècnica necessaris per a l’aplicació de la microscòpia a diversos camps de la investigació, sobretot en biomedicina, química, física, ciències dels materials, geologia, etc.

En destaquen els camps d'aplicació següents:

Estudis d'ultrastructura de la matèria viva:

.  Diagnòstic en medicina i veterinària
.  Recerca bàsica en biomedicina
.  Estudi toxicològic de drogues i fàrmacs
.  Caracterització morfològica per estudis de taxonomia en Zoologia i Botànica
.  Caracterització morfològica i ultrastructura de microorganismes
.  Localització i diagnòstic de virus
.  Immunomarcatges i citoquímiques
.  Estudis d'internalització de proteïnes conjugades amb or
.  Reconstrucció tridimensional d'estructures fluorescents

Estudis microestructurals de materials:

.  Determinació de mides i formes de partícules
.  Control de qualitat i processos de producció
.  Microestructura de superfícies de diferents tipus de materials: teixits, plàstics, metalls, etc.
.  Microestructura de polímers
.  Reconstrucció tridimensional d'estructures submicromètriques: tomografia

Estudis cristal.logràfics.

.  Estudi de creixement i epitaxia de capes fines
.  Estudi de defectes
.  Estudi de nanomaterials: nanotubs, nanopartícules, nanoroods

Estudis de microcircuits electrònics

.  Anàlisi d'interfícies
.  Determinació d'estructures multicapa

Campus d'excel·lència internacional U A B