Pressió variable

Observació de mostres no conductores que no puguin ser recobertes, tan de biologia com de ciència de materials. Análisis elemental, control de qualitat...

Cèl·lules HeLa fixades amb paraformaldehid. 

Microscopi utilitzat: ZEISS EVO

Campus d'excel·lència internacional U A B