Secundària

VISITES DIDÀCTIQUES PER CENTRES EDUCATIUS EN EL CURS 2022-2023:

A partir del dia 11 de Juliol de 2022 a les 9:00h s'obriran les inscripcions per realitzar les visites al Servei de Microscòpia durant el curs 2022-2023. La reserva de places es farà estrictament per ordre d’inscripció.

El format de la visita serà de la següent manera:

1. Pel que fa a la temàtica tindreu 3 opcions (adaptant en cada cas tant la part teòrica com la pràctica):

a. Únicament de Biologia (B)

b. Únicament de Materials (M)

c. Mixta: Biologia i Materials (BM)

 

2. Pel que fa a la part pràctica, us oferim vàries opcions (en funció del nombre d'alumnes):

    a. Grups de màxim 20 alumnes (de 10 a 12h): 2 subgrups: Microscopi Electrònic de Rastreig (SEM) i Microscopi Electrònic de Transmissió (TEM)

    b. Grups de màxim 30 alumnes (de 10 a 12h): 3 subgrups: Microscopi Electrònic de Rastreig (SEM), Microscopi Electrònic de Transmissió (TEM) i Preparació de mostres per Microscòpia Electrònica o Microscopi Confocal (Òptic de fluorescència).

    c. Grups de màxim 40 alumnes (de 10 a 14h): 4 subgrups: Microscopi Electrònic de Rastreig (SEM), Microscopi Electrònic de Transmissió (TEM) i/o Preparació de mostres per Microscòpia Electrònica o Microscopi Confocal (Òptic de fluorescència)

 

3. La part teòrica (30 minuts de presentació) s’enviarà en un format virtual perquè es pugui treballar a classe uns dies abans de venir a fer la visita i així fer una part pràctica poder resoldre dubtes i assentar coneixements.

 

El nombre màxim d’alumnes serà estrictament de 20/grup (ja que en grups més grans no es pot treballar adequadament). En cas de ser grups més grans, s'hauran de reservar 3 subgrups o 2 torns en un mateix dia (màxim permès 1 dia/centre).

L’horari serà els dilluns, dimecres i dijous de 10 a 12h o de 10 a 14h, però si algun institut prefereix un horari diferent, es podrà acordar.

El nivell mínim recomanable serà d'alumnes de 4rt ESO.

Per fer efectiva la inscripció caldrà omplir el següent formulari

Veure instruccions de com omplir el formulari de la web per seleccionar la temàtica d’interès.

Podeu trobar exemples d’imatges de cada mostra a escollir.

Per qualsevol aclariment podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon +34 935 812 090 o per e-mail: s.microscopia@uab.cat.

Campus d'excel·lència internacional U A B