TEM Bio HR en

Imatge 1: Epiteli i làmina pròpia de vellositats de jejú humà mostrant els differents tipus cel·lulars (A) i detall de les microvellositats dels enteròcits (B). Autor: María Vicario. Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d’Hebron

Imatge 2: Cultiu de cèl·lules dendrítiques. Autor: Carolina Rodríguez-Cariño, CReSA, UAB-IRTA.

Back

Imatge: 
Campus d'excel·lència internacional U A B