TEM immuno 2 HR cat

Imatge d’una xarxa paracristal·lina deguda a la infección de PCV2 marcada amb un anticòs per a una proteïna de capside del virus. Autor: Carolina Rodríguez-Cariño, CReSA, UAB-IRTA.

tornar

Imatge: 
Campus d'excel·lència internacional U A B