Tencor P-15

Info del perfilòmetre mecànic. Hem de fer la foto al nostre!

Especificacions: (del manual)

Campus d'excel·lència internacional U A B