Actualitat

La Unitat de Polítiques de Drogues està integrada en el Laboratori de Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia (SiPEP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Davant els recents desafiaments i desenvolupaments en matèria de consums, legislació i polítiques de drogues tant a nivell nacional com internacional, un grup d'investigadors i treballadors en l'àmbit de les drogues residents a Barcelona, procedents de diferents disciplines i amb un bagatge professional divers, hem decidit unir esforços i coneixements per posar a disposició de ciutadans, institucions públiques i privades un conjunt de serveis d'anàlisi, investigació i difusió en el camp de les drogues fiscalitzades.

En els darrers anys en l’àmbit internacional s’ha produït profundes reflexions entorn l’eficàcia i el respecte cap a als Drets Humans de les polítiques prohibicionistes. En aquest sentit, diferents governs i institucions han obert un profund debat per superar les actuals polítiques punitives i implementar polítiques més pragmàtiques que reforcin la democràcia i minin el poder del narcotràfic. Uruguai, Colorado i Washington son tres exemples de noves orientacions en les polítiques de drogues, on les administracions competents han agafat les regnes de la venta de cànnabis.

La controvèrsia és profunda, entre els diferents models de gestió pública del fenomen dels consums de drogues i les necessitats socials que requereix. Per això, la Unitat de Polítiques de Drogues treballaria per a investigar i donar resposta a les polítiques de drogues en el context català i espanyol

Campus d'excel·lència internacional U A B