El grup

Joel Feliu i Samuel-Lajeunesse

Psicòleg social

És doctor en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona i Professor Titular al Departament de Psicologia Social de la UAB. Membre del Grup de Recerca Interuniversitari (URV-UAB-UOC) JovenTIC que té com a principal objectiu l’estudi de les pràctiques entorn de l’ús, apropiació i consum, que els joves fan de les tecnologies de la informació i la comunicació. Així, s’interessa pel conjunt de significats que els joves construeixen col·lectivament en aquestes pràctiques i la seva relació amb la construcció de la seva identitat, i molt especialment de la seva identitat de gènere. Està especialitzat en metodologies qualitatives d’investigació (anàlisi del discurs, etnografia i autoetnografia, narratives i històries de vida). Ofereix docència a nivell de grau i de màster, en Psicologia Social, Psicologia Cultural i Metodologies Qualitatives. Ha dirigit diverses tesis doctorals, entre les quals: Martínez Oró, DP (2013). Sense passar-se de la ratlla. La normalització dels consums de drogues.

David Pere Martínez Oró

Psicòleg social

Doctor en Psicologia Social. Màster en Investigació en Psicologia Social. Llicenciat en Psicologia. Postgrau en Investigació Qualitativa aplicada a l’àmbit de les drogues (Univ. d’Amsterdam). Dedicat professionalment a la investigació des de 2004 com a equip de camp de l’Observatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit Juvenil. A partir de 2006 va ser el seu coordinador i des de 2009 director. En el marc de la Fundació Igenus ha dirigit també el SICAM (Castella-la Manxa) i el SIEC (Comunitat Valenciana). Investigacions etnogràfiques que combinen la metodologia qualitativa amb la quantitativa per investigar les tendències dels consums de drogues. Assessor de la Subdirecció General de Drogodependències de Catalunya en recerca qualitativa i etnogràfica. Col·laborador de la Fundació Universitària Luis Amigó de Medellín (Colòmbia). En l’àmbit de la investigació ha rebut el suport de l’Ajuntament de Barcelona, ​​la Generalitat de Catalunya, el PNSD i la UE, entre d’altres administracions locals i autonòmiques. Des de 2008 és professor consultor a la Universitat Oberta de Catalunya. Col·laborador docent en diferents universitats i entitats socials tant en l’àmbit del consum de drogues com de metodologia de les ciències socials. És autor de 5 llibres en l’àmbit de les drogues, autor de diversos informes de recerca, articles científics i de divulgació. És l’editor de “De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas”.

Constanza Sánchez Avilés

Politóloga

És doctora i professora de Relacions Internacionals a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Llicenciada en Ciències Polítiques (Especialitat en Estudis d’Amèrica Llatina) per la Universitat Complutense de Madrid, Màster en Relacions Internacionals (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals) i Màster en Ciències Jurídiques (UPF). Les seves línies d’investigació són l’economia política de les drogues il·lícites, la criminalitat transnacional organitzada i les polítiques de drogues nacionals i internacionals. Ha estat investigadora visitant a la Universitat de Miami (2010), la Universitat de San Diego (2012) i assistent d’investigació a l’Observatori Global de Polítiques de Drogues al Regne Unit (2013). També ha realitzat treball de camp a Perú, Mèxic i la frontera Mèxic-Estats Units. Actualment col·labora amb diverses institucions en l’àmbit de les drogues.

José Carlos Bouso Saiz

Farmacòleg

És llicenciat en Psicologia i doctor en Farmacologia. Va ser becari de la Fundació de la Universitat Autònoma de Madrid on va realitzar investigació clínica sobre els efectes terapèutics de la MDMA. Ha treballat com a investigador al Centre d’Investigació de Medicaments de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. Ha realitzat investigacions sobre els efectes aguts de drogues com l’ayahuasca, el 2C-B (4-brom-2,5-dimetoxifeniletilamina) o la sàlvia divinorum i investigacions sobre els efectes neuropsiquiàtrics a llarg termini de drogues com l’ayahuasca, el cànnabis o la cocaïna. Actualment realitza investigacions sobre els efectes anti addictius de la ibogaïna, els efectes a llarg termini de la ayahausca o les potencialitats mèdiques del cànnabis. Ha participat en el procés de legalització del cànnabis a Uruguai impartint conferències en diferents institucions mèdiques i polítiques. Actualment treballa com a Director de Projectes Científics de la Fundació ICEERS.

Òscar Parés Franquero

Antropòleg

És llicenciat en Filosofia i en Antropologia per la Universitat de Barcelona i ha cursat el Màster en Drogodependències de l’UB. És subdirector de la Fundació ICEERS on coordina projectes de polítiques de drogues. Es va formar com a voluntari a Energy Control on més tard va ser contractat per treballar a les aules dinamitzant tallers educatius sobre la realitat de les drogues en la vida de les persones joves. Posteriorment, ha col·laborat amb la Subdirecció General de Drogodependències de Catalunya en la coordinació de programes de reducció de riscos en l’àmbit de l’oci nocturn i, en l’àmbit de la regulació de l’activitat dels Clubs socials de Cannabis. La tradició de participació europea d’aquesta unitat li ha permès formar part de diversos projectes internacionals com Democracy, Cities & Drugs o NEWIP. És fundador de l’Institut de Polítiques de Drogues i Sostenibilitat que, el 2012, va organitzar el 1er Fòrum d’Associacions de Cànnabis de Catalunya. Gràcies al Transnational Institute ha pogut participar activament en la Conferència Llatinoamericana de Polítiques de Drogues, Bogotà 2012 i en dues edicions del “Diàleg d’Experts”, a Uruguai i Amsterdam, el 2013.

Carles Sedó Luzuriaga

Educador

Es educador del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona y licenciado en Ciencias de la educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido profesor de las diplomaturas de Educación Social y Trabajo Social, y del Master de Intervención socioeducativa con menores (Universidad Ramon Llull). Ha trabajado en el ámbito de las drogas desde 1986 en la atención a personas drogodependientes y en la prevención de los problemas asociados y la gestión de placeres, y ha realizado diferentes materiales preventivos y didácticos sobre drogas para ayuntamientos, ONG, Diputación de Barcelona y Generalitat. Ha sido miembro fundador de diferentes organizaciones que intervienen en el ámbito como Energy Control, Asaupam o Educación para la Acción Crítica.

Campus d'excel·lència internacional U A B