Serveis

La Planta Pilot de Fermentació concreta les accions de col•laboració amb empreses e institucions mitjançant convenis de:


I+D+I DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS

 • Disseny, desenvolupament i optimització de bioprocessos
 • Obtenció, caracterització i preservació de soques
 • Determinació dels requeriments essencials per a la millora del medi de cultiu
 • Cinètiques de creixement i producció
 • Implantació de tècniques analítiques
 • Estudi d'estratègies de cultiu
 • Estudis de canvi d'escala en processos biotecnològics
 • Estudi de processos de recuperació de producte

PROCESSOS DE PRODUCCIÓ A ESCALA PILOT

 • Obtenció de quantitats significatives de productes biotecnològics i/o biomassa cel·lular
 • Producció sota Procediments Normalitzats de Treball

FORMACIÓ I ASSESSORIA

 • Formació de personal especialitzat per a empreses del sector biotecnològic
 • Assessoria i anàlisi de processos
Campus d'excel·lència internacional U A B