El Servei d'endocrinologia i Radioimmunoanàlisi (SER) es un servei obert tant a investigadors de la UAB, com a altres investigadors de l’entorn UAB o d’altres entitats públiques o privades.

La finalitat del SER es aportar el coneixements dels seus membres per donar suport a l'àmbit de l’endocrinologia i especialment en la detecció, quantificació i anàlisi d'hormones.

Els principals serveis que ofereix el SER son:

-Asessorament en el disseny d’experiments a l’àmbit de l’endocrinologia

-Realització d’experiments amb rosegadors (rates, ratolins) com a model experimental

-Desenvolupament y validació de tècniques de Radioimmunoanàlisi (RIA), ELISA o similiars.

-Anàlisis d’hormones i metabòlits d’interès per l’usuari

-Assessorament en la interpretació dels resultats obtinguts.

El SER també participa en diferents projectes d’investigació especialment amb el grup de Neurobiologia de l’estrès i l’addicció.

Campus d'excel·lència internacional U A B