Calibratge d'equips de mesura

El correcte funcionament dels equips és cabdal per a l'obtenció de resultats  acurats i repetibles. Al Servei d'Anàlisi de Fàrmacs disposem del material i el coneixement per donar servei de calibratge als centres de recerca de la comunitat universitària.

CALIBRATGES I VERIFICACIONS

  • Calibratge traçable de pipetes automàtiques volum fix (des de 5 µl)
  • Calibratge traçable de pipetes automàtiques volum variable (3 volums del rang, des de 5 µl)
  • Calibratge traçable de balances analítiques (de 0,01 g a 5 g)
  • Calibratge traçable de balances granataris (de 0,50 g a 500 g)
  • Verificació traçable de matrassos aforats (5 ml a 500 ml)
  • Verificació traçable de pipetes de vidre (0,1 ml a 10 ml)
  • Verificació de registradors (data-loggers) de temperatura / humitat (-20 a 40 ºC)

 

Campus d'excel·lència internacional U A B