Recerca

  • Recerca de mètodes de bioanàlisi
  • Determinació de principis actius en plasma i teixits de diferents espècies: porcí, boví, aus, gossos, gats, peixos, etc.
  • Determinació d’anestèsics i relaxants musculars i la seva aplicació clínica
  • Determinació de cortisol en saliva
  • Determinació de bases púriques en fluid ruminal
  • Determinació d’hormones esteroidals en plasma o sèrum
  • Anàlisi de la fermentació digestiva per determinació d’àcids grassos volàtils de cadena curta.
  • Estudis de l’absorció de principis actius en intestí aïllat de rata
  • Anàlisi de vitamines en pinsos, plasma, saliva i fluid ruminal
  • Anàlisi d’aminoàcids en matrius biològiques
Campus d'excel·lència internacional U A B