Formació i Assessoria

 

Formació

Gràcies a l’expertesa adquirida durant la nostra activitat, des del Servei podem oferir cursos de formació personalitzats per als nostres clients:

  • Cursos de farmacocinètica i bioequivalència
  • Cursos de BPL
  • Cursos d’anàlisi PK/PD d’antibacterians
  • Cursos de Farmacologia General
  • Cursos de calibratge de balances i equips de mesura volumètrics
  • Cursos d’anàlisi per HPLC, UV, FL i MS-QQQ
  • Cursos de validació de mètodes analítics

 

Assessoria

I si teniu algun projecte i creieu que us podem ajudar a dur-lo a terme, també us oferim assessoria per a la implementació de totes les fases, des del disseny experimental fins a la realització de cada fase i la presentació de resultats.

El nostre Assessor en Benestar Animal, a més, us pot donar suport en el disseny i elaboració de sol·licituds de fases experimentals amb animals.

Campus d'excel·lència internacional U A B