Matrius

  • Plasma de diferents espècies animals, entre elles: porc, vedell, ovella, pollastre, gall d’indi, conill, gos, gat, rata, ratolí, salmó, llobarro, dorada, i animals salvatges.
  • Teixits de consum de diferents espècies animals, entre elles: porc, vedell, ovella, pollastre, gall d’indi, conill, salmó, llobarro i dorada.
  • Ous de gallina i llet de vaca, ovella i cabra.
  • Pulmó, mucosa bronquial, ganglis limfàtics i saliva.
  • Femtes, contingut intestinal i contingut ruminal.
  • Pinsos en farina i granulats.
  • Aigua medicada.
  • Formes farmacèutiques diverses, entre elles: premescles i comprimits.
  • Medis de cultiu.
Campus d'excel·lència internacional U A B