Desenvolupament i Registre

 • Estudis de farmacocinètica, biodisponibilitat i bioequivalència
 • Estudis d’establiment de temps d’espera
 • Estudis de tolerància i marge de seguretat
 • Estudis d’eficàcia i confirmació de dosis
 • Estudis de degradació de principis actius
 • Anàlisi de la contaminació creuada en robots de dispensació de medicaments en oficines de farmàcia
 • Estudis de contaminació creuada en fàbriques de pinsos
 • Determinació de la eficàcia de vacunes de leishmaniosi canina
 • Estabilitat i homogeneïtat de pinsos amb additius o medicats amb premescles medicamentoses
 • Estabilitat de principis actius en aigües medicades
 • Determinació de principis actius en diferents formes farmacèutiques
 • Estudi de la relació PK/PD d’antimicrobians en animals de producció
 • Estudis de l’eliminació de principis actius en orina i femta
 • Estudis de palatabilitat
 • Estudis de resposta immune
 • Elaboració d’informes d’expert (parts III i IV)
Campus d'excel·lència internacional U A B