Notícies

Gener 2019 El Servei d'Anàlisi de Fàrmacs disposa d'un nou equip d'HPLC/MS de triple quadrupol que permet ampliar enormement la capacitat i la qualitat de les anàlisis.

Campus d'excel·lència internacional U A B