Tarifes

Aquest és el nostre catàleg de serveis tarifats:

  • Anàlisi d'àcids grassos volàtils en fluid ruminal i femtes (HPLC-UV)
  • Determinació d’aminoàcids essencials en plasma (HPLC/MS)
  • Determinació d’hormones esteroidals en plasma (HPLC/MS)
  • Determinació d’oxitetraciclina en plasma de peix (HPLC-UV)
  • Determinació de florfenicol en plasma de peix (HPLC-UV)
  • Determinació de Vitamina D3 (25-OH-D3) en plasma (HPLC/MS)
  • Determinació d'endotoxines en plasma de porc (ELISA)
  • Diagnòstic de leishmaniosi canina (ELISA)
  • Posta a punt de mètodes analítics (HPLC-UV, HPLC-FL, HPLC/MS)
  • Calibració d’equips de mesura

Si cliqueu aquí podreu accedir a les tarifes. 

Campus d'excel·lència internacional U A B