SERVEIS

 

L’activitat principal del Servei d’Anàlisi de Fàrmacs consisteix a l’organització, gestió i realització d’estudis destinats al registre de medicaments, així com de projectes de recerca i innovació d’additius i nutricèutics.

Conscients que les necessitats de cada empresa són diferents i específiques, la nostra oferta comprèn un ampli ventall de serveis que ens permet, des de desenvolupar un projecte en la seva totalitat, fins a poder-nos integrar als projectes de manera focalitzada, en alguna fase o aspecte específic.

La nostra experiència ens permet, sobretot, integrar-nos en la fase de bioanàlisi per gestionar les tècniques de laboratori que formen part de la metodologia dels projectes:

 • Posta a punt i validació de mètodes analítics (HPLC-UV, HPLC-FL)
 • Posta a punt i validació de mètodes analítics (HPLC-MS QQQ)
 • Posta a punt i utilització de mètodes de detecció i diagnòstic per PCR
 • Posta a punt i utilització d’immunoassaigs
 • Cultius cel·lulars

Com a complement d’aquests serveis bàsics, la nostra oferta es completa amb les següents activitats, sempre personalitzades segons les necessitats de cada client:

 • Assessorament científic i tècnic
 • Elaboració de protocols seguint guies internacionals
 • Elaboració d’informes d’expert
 • Assessorament en Benestar Animal
 • Calibratge traçable d’equips de mesura
 • Assessorament en BPL
Campus d'excel·lència internacional U A B