SOBRE NOSALTRES

 

El Servei d'Anàlisi de Fàrmacs està constituït per un equip de professionals amb una llarga experiència. Les nostres instal·lacions a la Facultat de Veterinària estan preparades per emprendre amb garanties qualsevol projecte de recerca en l'àmbit farmacèutic i agroalimentari. El control de cada una de les fases del projecte ens permet adaptar-nos a les necessitats dels clients per oferir-vos un servei integral, de principi a fi, o bé col·laborar en aspectes concrets del projecte.

Els acords de col·laboració establerts amb centres d’experimentació animal, juntament amb els nostres professionals d’assessoria en benestar animal, ens permeten dur a terme estudis multicèntrics de suport al registre de medicaments o a la recerca bàsica.

De manera complementària, posem a disposició dels nostres clients tota la nostra experiència en bioanàlisi per oferir la posta a punt i validació de mètodes analítics, tècniques de diagnòstic i mètodes d’avaluació de la resposta immune.

Invertim totes aquestes capacitats a donar suport al desenvolupament de nous productes del sector farmacèutic i de l'agroalimentari, així com a contribuir a la formació i oferir assessorament tècnic i científic. Des de l’any 2015, a més, oferim serveis de calibratge d’equips de mesura a la comunitat universitària. La diversitat de la nostra oferta es completa amb el servei de diagnòstic de leishmaniosi que du a terme el nostre equip de LeishLab des de fa més de 15 anys.

Els professionals del Servei d'Anàlisi de Fàrmacs estem permanentment involucrats en projectes propis o com a investigadors integrants de projectes de recerca bàsica i aplicada, que ens permeten adquirir nous coneixements i posar a disposició de la comunitat científica la nostra experiència.

La certificació en BPL, assolida l’any 2009 i renovada periòdicament des d’aleshores, ens permet dur a terme totes aquestes tasques sota un sistema de garantia de qualitat reconegut per les autoritats nacionals i internacionals.

Campus d'excel·lència internacional U A B