MICROSCOPIA ELETRÒNICA DE RASTREIG

Aquesta tècnica es du a terme mitjançant un MEG-EDX que és utilitzat per a identificar elements químics de naturalesa inorgànica. Els aspectes d’interès que ofereix aquesta tècnica són:

  1. Determinació de la composició elemental dels materials, en aquest cas, adherits. Aquest fet permet interpretar la naturalesa dels materials que estigueren en contacte amb els artefactes
  2. Disposa d’un analitzador amb l’avantatge de poder visualitzar i seleccionar zones específiques dins del material per a la serva determinació
  3. Tècnica no destructiva fins a una mida determinada de la mostra

 

Campus d'excel·lència internacional U A B