Anàlisis Arqueobotàniques

Les restes arqueobotàniques que es recuperen en els contextos arqueològics son una font d’informació cabdal per l’estudi de les relacions entre els grups humans i el seu entorn. Les restes vegetals, per la seva naturalesa orgànica, generalment no sobreviuen a l'atac dels descomponedors (bacteris, fongs, etc.). Només es conserven quan es donen condicions ambientals excepcionals (deshidratació, congelació, inclusió en medis anaerobis aquàtics...). Aquestes condicions excepcionals no són freqüents i per tant en la majoria de jaciments arqueològics només es conserven aquelles restes que són resistents a la descomposició degut a la seva composició o quan se’n produeix la carbonització, intencional o accidental.

Entre les categories de restes vegetals que es poden recuperar en contextos arqueològics en trobem de microscòpiques (pol·len, fitòlits, midons) i macroscòpiques (carbons, fruits, llavors, tubercles, fusta, fulles, fibres vegetals i tota mena d’artefactes fets amb matèries vegetals).

L’estudi de les restes vegetals aporta dades sobre diversos aspectes de les societats i el seu entorn:

 • Identificació de les espècies utilitzades.
 • Gestió dels recursos vegetals.
 • La tecnologia relacionada amb la manufactura d’objectes de fusta o fibres vegetals.
 • Reconstrucció del paisatge vegetal.

Serveis que s'ofereixen

 1. Identificació taxonòmica i estudi dendroantracològic de carbons.
 2. Identificació taxonòmica de fusta o fibres vegetals no carbonitzades i anàlisi dels processos de producció. Aquesta identificació es pot aplicar tant a objectes arqueològics com a obres d'art que formen part de períodes històrics (talles, mobles, etc).
 3. Identificació de restes palinològiques.
 4. Identificació de fitòlits.
 5. Identificació de fibres vegetals.
 6. Processat de sediment (flotació i washover) per a la recuperació de restes botàniques.

Responsables

Personal vinculat:

 

Marta Alcolea Dendroantracologia
Anna Berrocal Processat de sediments i carpologia
David Rodríguez Anton Fitòlits
Maria Herrero Identificació de fibres vegetals
Oriol López-Bultó Dendroantracologia i estudi procesos producció objectes de fusta
Laura Obea Dendroantracologia
Jordi Revelles López Pol.len i palinomorfs no pol.línics
Susagna Romero Estudi processos producció objectes de fibres vegetals (cistelleria i cordes)

Infraestructura

 • Microscòpia òptica de llum reflectida i incident.
 • Lupes binoculars.
 • Col·lecció completa de referència de fustes carbonitzades i no carbonitzades, composta per tàxons mediterranis, sud-americans, tropicals i canaris.
 • Àmplia biblioteca especialitzada en anatomia de les fustes.

 

Experiència i Projectes duts a terme

En els darrers anys, el Laboratori d'Anàlisis de Carbons Vegetals i Fustes Arqueològiques ha fet les anàlisis de materials arqueobotànics procedents de nombrosos jaciments de la península Ibèrica i de cronologia molt diversa (tant prehistòrics com històrics).

 

Informacio adicional

Es pot trobar informació detallada a la web d'arqueobotànica

 

Contacte

Podeu contactar amb nosaltres a través del correu de la persona responsable (Raquel.Pique@uab.cat) o de la web d'arqueobotànica

Campus d'excel·lència internacional U A B