Anàlisis Arqueozoològiques

Els estudis arqueozoològics són una part molt important per a la comprensió i l’estudi de l'economia de les societats del passat. A partir de l’anàlisi de les restes òssies d’animals, es pot saber com es gestionaven els recursos animals.

El Laboratori d'Arqueozoologia

Serveis que s'ofereixen

 1. Anàlisis de restes òssies de macromamífers.
 2. Anàlisis de restes òssies de micromamífers.
 3. Anàlisis de restes òssies arqueoictiològiques.
 4. Anàlisis mal·lacològiques.
 5. Anàlisis de greixos animals.
 6. Anàlisis biogeoquímiques de restes de mamífers i mol·luscs.
 7. Anàlisi de restes d’aus.

Responsables

Personal tècnic-especialitzat

 • Carmen Formigó
 • Carlos Tornero Dacasa
 • André Carlo Colonese
 • Ester Verdún Castelló
 • Vanessa Navarrete Belda
 • Violeta Novella Dalmau
 • Àngel Blanco
 • Lurdes Andugar
 • Lidia Colominas

Infraestructura

 • Microscòpia òptica de llum reflectida i incident.
 • Lupes binoculars.
 • Col·lecció completa de referència faunística, composta per tàxons mediterranis, americans i tropicals.
 • Àmplia biblioteca especialitzada en anatomia faunística.

Experiència i Projectes duts a terme

El Laboratori d'Arqueozoologia ofereix una àmplia experiència investigadora i professional en el camp dels estudis faunístics, avalada pels treballs d'investigació (tesines i tesis), els articles publicats, els informes tècnics que s’han elaborat i els seminaris i les conferencies que han fet les persones que formen l'equip. Així mateix, s’han dut a terme nombrosos informes tècnics, tant de l'àmbit català com peninsular i internacional. A més, el Servei ofereix coherència quant a la línia d'investigació que segueix, fet que garanteix la possibilitat d'efectuar anàlisis integrades.

Campus d'excel·lència internacional U A B