Anàlisis d'Artefactes Arqueològics

L'anàlisi d'artefactes és un dels objectes d'estudi principals de la investigació arqueològica. Les eines de treball, armes i ornaments varen participar en diverses esferes de la vida quotidiana de les comunitats prehistòriques, de les quals pedra,  ceràmicametall esdevenen els materials que més habitualment apareixen en el dipòsit arqueològic.

El major interès d'aquests conjunts materials resideix en que poden ser estudiats en qualitat de matèries primeres, objectes de treball i mitjans de producció. D'aquesta manera, la seva valoració ofereix respostes a qüestions crucials com l'apropiació dels recursos naturals, la distribució i l'intercanvi de matèries primeres, l'articulació dels processos de treball i l'organització social inherent a aquests. Els artefactes arqueològics representen, per tant, una font de coneixement crucial de cara a la caracterització de les estructures econòmico-socials passades. Les directrius fonamentals que caracteritzen el seu estudi són la determinació i valoració de les matèries primeres, l'anàlisi morfomètrica i la caracterització funcional on en els últims anys ha cobrat especial interès l'anàlisi de residus.

Serveis que s'ofereixen

 1. Petrografia per làmina prima.
 2. Espectroscòpia per difracció de raigs X (XRD).
 3. Fluorescència de raigs X (XRF).
 4. Espectrometria d'Emissió Atòmica i Plasma d’Acoblament Inductiu (ICP-AES).
 5. Emissió induïda de partícules per Raigs X (PIXE).
 6. Anàlisi d'activació neutrònica (NAA).
 7. Espectrometria de Masses amb Plasma d’Acoblament Inductiu (ICP-MS).
 8. Espectrometria de masses per ionització tèrmica (TIMS).
 • Interpretació anàlisis Arqueometalúrgiques
 1. Mostreig metalls.
 2. Anàlisis morfométrica metalls.
 3. Estudis de Mines.
 1. Microscopia Electrònica de Rastreig.
 2. Cromatografia de gasos (GC).
 3. Cromatografia de Gasos amb Detector d’Espectrometria de Masse (GS-MS).
 4. Análisis de isòtops estables (IRMS)

Responsables

Personal tècnic especialitzat

 • Conjunts ceràmics i residus orgànics en contextos arqueològics (artefactes litics, metàl·lics o altres ítems): Elena Molina Muñoz
 • Conjunts metàl·lics i anàlisis geominers: Nicolau Escanilla i Ignacio Soriano.
 • Conjunts lítics, residus inorgànics y anàlisis mecànics: Mireia Ache i Selina Delgado
 • Interpretació anàlisis Arqueometalúrgiques: Nicolau Escanilla

Convenis de col·laboració amb:

 • Departament de Geologia de la UAB: Anàlisis petrogràfiques i mineralògiques
 • Departament de Química de la UAB: Anàlisi de residus metàl·lics.     
 • Institució Milà i Fontanals – Departament de Prehistòria (CSIC): Traceologia i anàlisi de residus vegetals.
 • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Alemanya): Anàlisi de residus metàl·lics.
 • Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (Alemanya): Anàlisis químiques i isotòpiques.
 • Universitat de Innsbrück (Àustria): Estudis geominers.
 • Centre de Recherche et Restauration des Musées de France (França): Anàlisis arqueometal·lúrgiques.

Infraestructura

 • Escàner 3D Faro Laser Scann (precisió de captació d'imatge ±0,1 mm).
 • Lupes estereoscòpiques binoculars y trioculars.
 • Microscopia òptica de llum transmesa i incident.
 • Equip de fotografia macro i microscòpica.
 • Equip de rugosimetria tàctil.
 • Col·lecció de referència de roques (litoteca).
 • Col·lecció de referència experimental.
 • Biblioteca especialitzada en conjunts arqueològics lítics, ceràmics i metàl·lics.

Experiència i Projectes duts a terme

 •  Inventari del conjunt macrolític procedent del context geominer de la Solana del Bepo (Ulldemolins). Estudi en curs.
 • Estudi dels conjunts lític, ceràmic i metàl·lic del jaciment argàric de La Bastida (Totana). Estudi en curs.
 • Estudi dels conjunts lític, ceràmic i metàl·lic del jaciment argàric de La Tira del Lienzo (Totana). Estudi en curs.
 • Estudi petrològic, morfotècnic i funcional de l'inventari macrolític procedent del jaciment neolític La Prunera (La Garrotxa).
 • Estudi petrològic i morfotècnic de l'inventari macrolític procedent del jaciment neolític i mesolític La Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa).
 • Estudi del conjunt lític dels nivells neolítics de la Cova de Can Sadurní (Begues, Barcelona). Estudi en curs.
 • Estudi del conjunt lític del jaciment argàric del Puntarrón Chico (Beniaján, Murcia). Estudi en curs.
 • Estudi del conjunt lític del jaciment del primer ferro de Sant Jaume Mas de'n Serra (Alcanar, Tarragona). Estudi en curs.
 • Estudi petrològic, morfotècnic i espacial de l'inventari macrolític del Cerro de la Virgen (Orce, Granada).
 • Estudi de materials lítics i ceràmics del jaciment arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca).
 • Anàlisi morfomètrica i funcional dels artefactes lítics de Son Ferragut (Sineu, Mallorca).
 • Anàlisi funcional del material lític de la Cova des Moro (Manacor, Mallorca).
 • Estudi dels materials lítics procedents de diferents excavacions realitzades al casc urbà de Lorca (Múrcia).
 • Estudi dels materials lítics d'Almizaraque (Cuevas del Almanzora, Almeria).
 • Estudi dels materials lítics, ceràmics i metàl·lics procedents del jaciment prehistòric d'El Argar (Antas, Almeria).
 • Estudi dels materials lítics, ceràmics i metàl·lics procedents del jaciment prehistòric de Gatas (Turre, Almeria).
 • Estudi dels materials lítics, ceràmics i metàl·lics procedents del jaciment prehistòric de Fuente Álamo (Cuevas del Almanzora, Almeria).
 • Estudi dels materials lítics, ceràmics i metàl·lics procedents del jaciment prehistòric de Cabezo Negro (Lorca, Múrcia).

 

Campus d'excel·lència internacional U A B